Salle du conseil communal
2023, Gemeenteraad

Gemeenteraad 26/09/2023

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september 2023 zijn een aantal belangrijke punten besproken:

  • Jeugdmobiel: De gemeente stelt gratis een (oude) camionette ter beschikking aan jeugdverenigingen.
  • Toestemming om de architectuurwedstrijd voor het renovatieproject van de Markthal te lanceren.

Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart heeft ook 3 vragen gesteld tijdens de vergadering:

  • Kunnen we meer informatie krijgen over de voortgang van de werken aan de Vuurgatstraat en de Esdoornenlaan? Als alles goed gaat, zullen de werken aan de Vuurgatstraat tegen het einde van het jaar afgerond zijn. De werkzaamheden aan de Esdoornenlaan beginnen pas in januari, maar de Vuurgatstraat zou tegen het einde van het jaar volledig open moeten zijn. Het kruispunt tussen de Vuurgatstraat en de Esdoornenlaan zou open moeten zijn vanaf midden oktober tot de aanvang van de werkzaamheden aan de Esdoornenlaan in januari.
  • Het verbod op gemotoriseerd verkeer in de Vlaktedreef op bepaalde tijdstippen wordt niet nageleefd: Het is de gemeente bekend dat het verbod op gemotoriseerd verkeer in de Vlaktedreef niet goed wordt nageleefd. De gemeente Tervuren heeft het plan opgevat om de oversteekplaats tijdens de gesloten periodes af te sluiten met slagbomen. Er is echter nog geen tijdschema voor het plaatsen van deze slagbomen.
  • Er zijn incoherenties in de verschillende borden op het fietspad langs de Brusselsesteenweg. Er is een mix van D10- en D7-borden, wat betekent dat snelle fietsers systematisch het fietspad op en af moeten rijden terwijl ze over de rijbaan rijden. Er is inderdaad een probleem met de verkeersborden langs de fietspaden op de Brusselsesteenweg. De kwestie is aangekaart bij het agentschap Wegen en Verkeer. Ze hebben de huidige veranderingen aangebracht zonder echt enige logica toe te passen.
Partagez cet article :