Nieuwsberichten

2022, Gemeenteraad, Jezus-Eik

Gemeenteraad 20/09/2022

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 20 september 2022 stemde de gemeenteraad ermee in dat de gemeente Overijse het restaurant tegenover de Peugeot-garage in Jezus-Eik mag kopen. Het doel van deze aankoop is het gebouw te slopen om de doorgang van fietsers naar Brussel te vergemakkelijken. Er werden ook enkele aanvullende vragen gesteld: Door Emmanuel Morel… Continue reading Gemeenteraad 20/09/2022

2022, Gemeenteraad

Gemeenteraad 16/08/2022

In de gemeenteraad van dinsdag 16 augustus 2022 was het belangrijkste punt de goedkeuring van de wegenis voor het project "Binnengebied Witherendreef". Dit punt betreft alleen de goedkeuring van de wegen die nodig zijn voor dit project dat, ter herinnering, voorziet een tiental huizen en een appartementsgebouw te bouwen in de Witherendreef. Gezien de grote… Continue reading Gemeenteraad 16/08/2022

2022, Gemeenteraad

Gemeenteraad 28/06/2022

De twee belangrijkste punten van de gemeenteraad van 28 juni 2022 waren : De goedkeuring van de uitrusting van de politieagenten in de Druivenstreek met bodycams. Het doel van deze uitrusting is de interacties tussen de politie en de inwoners tijdens politie-interventies te kunnen objectiveren. Machtiging voor de gemeente om een financiering van 14.000.000 euro… Continue reading Gemeenteraad 28/06/2022

2022, Gemeenteraad

Gemeenteraad 24/05/2022

De twee belangrijkste punten van de gemeenteraad van 24 mei 2022 waren : Wijziging van het reglement en de tarieven voor de begraafplaatsen van de gemeente. Wijzigingen in de toewijzing van de investeringskredieten van de gemeente. Deze wijzigingen maken het niet mogelijk de schuldenlast van de gemeente te verminderen en/of de kredieten te herbestemmen voor… Continue reading Gemeenteraad 24/05/2022

2020, Gemeenteraad

Gemeenteraad 26/05/2020

Dit is de tweede gemeentegemeenteraad die doorgaat met een videoconferentie na de COVID-19 lockdown. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken. COVID-19 : Herinnering van de federale regels met betrekking tot de lockdown. Mededeling van de heropening van de diensten (op 11 mei 2020) en de specifieke… Continue reading Gemeenteraad 26/05/2020

2020, Gemeenteraad

Gemeenteraad 28/04/2020

Deze gemeenteraad was de eerste waar men gebruik maakte van een videoconferentie. Dit was nodig door de COVID-19 lockdown.. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken. COVID-19 : De gemeentelijke diensten zijn gesloten sinds de aankondiging van de lockdown door de federale regering. Ze zijn nog altijd… Continue reading Gemeenteraad 28/04/2020

2020, Gemeenteraad

Gemeenteraad 28/01/2020

De eerste gemeenteraad van het jaar 2020 vond plaats op 28 januari om 20.00 uur. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken. De benoeming van de nieuwe schepen "Peter Lombaert" (OPENVLDGROEN) ter vervanging van Peter Van den Berge (OV2002-NVA) zoals gedefinieerd in de meerderheidsovereenkomst. Goedkeuring van het… Continue reading Gemeenteraad 28/01/2020

2020

Werkgroepen Tax Shift

De gemeentelijke meerderheid heeft besloten om werkgroepen op te richten met betrekking tot een mogelijke "Tax Shift" in de gemeente Overijse. Om de burgers zo veel mogelijk te betrekken, zullen deze groepen bestaan uit door loting getrokken burgers, gemeenteraadsleden en deskundigen. 40 burgers zullen willekeurig worden geselecteerd om deel te nemen aan de verschillende werkgroepen.… Continue reading Werkgroepen Tax Shift

2019, Gemeenteraad

Gemeenteraad 18/12/2019

Deze dinsdag heeft de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 voor de gemeente Overijse goedgekeurd. Onze fractie vindt dat er in dit meerjarenplan een aantal sterke kanten terug te vinden zijn zoals onder anderen de investeringen in additionele fietsvoorzieningen, energiebesparende maatregelen en geluidsschermen langs de E411. Er zijn jammer genoeg een aantal pijnpunten die aangekaart moeten worden.… Continue reading Gemeenteraad 18/12/2019