Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart

Gemeenteraadslid

Als jonge tweetalige vader van 29 jaar oud heb ik heel mijn jeugd in Overijse gewoond. Na mijn studies als burgerlijk ingenieur in Louvain-la-Neuve, ben ik terug in Jezus-Eik komen wonen samen met mijn echtgenote.

In mijn vrije tijd hou ik van wat tijd te besteden aan mijn familie, hockey te gaan spelen, te gaan lopen in het Zoniënwoud en in mijn tuin te werken.

Mijn motivatie

De passie voor politiek en actualiteit heb ik al lang. Ik wil mij nu inzetten in het bestuur van mijn gemeente om mijn waarden te verdedigen en te handelen in dienst van alle inwoners, ongeacht hun moedertaal.

Mijn prioriteiten

– Het bevoorrechte levenskader van onze gemeente beschermen door groene ruimtes en een milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling te promoten.

– De algemene mobiliteit verbeteren door sluipverkeer in woonwijken aan te pakken, het ontwikkelen van betere verbindingen met het openbaar vervoer en het aanleggen van beveiligde fietspaden.

– Het aantal plaatsen in gemeentelijke kribbes en in scholen verhogen en kwaliteitsvolle opvang dat aangepast is aan de werkuren van de ouders aanbieden.

– Een gezonder beheer van de gemeentelijke finaniën garanderen met een speciaal oog voor de financiële schuldenberg van de gemeente.

– Geluidsbeperkende maatregelen langs de E411 en regionale wegen versterken.