2020, Gemeenteraad

Gemeenteraad 26/05/2020

Dit is de tweede gemeentegemeenteraad die doorgaat met een videoconferentie na de COVID-19 lockdown. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken. COVID-19 : Herinnering van de federale regels met betrekking tot de lockdown. Mededeling van de heropening van de diensten (op 11 mei 2020) en de specifieke… Continue reading Gemeenteraad 26/05/2020

2020, Gemeenteraad

Gemeenteraad 28/04/2020

Deze gemeenteraad was de eerste waar men gebruik maakte van een videoconferentie. Dit was nodig door de COVID-19 lockdown.. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken. COVID-19 : De gemeentelijke diensten zijn gesloten sinds de aankondiging van de lockdown door de federale regering. Ze zijn nog altijd… Continue reading Gemeenteraad 28/04/2020

2020, Gemeenteraad

Gemeenteraad 28/01/2020

De eerste gemeenteraad van het jaar 2020 vond plaats op 28 januari om 20.00 uur. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken. De benoeming van de nieuwe schepen "Peter Lombaert" (OPENVLDGROEN) ter vervanging van Peter Van den Berge (OV2002-NVA) zoals gedefinieerd in de meerderheidsovereenkomst. Goedkeuring van het… Continue reading Gemeenteraad 28/01/2020

2020

Werkgroepen Tax Shift

De gemeentelijke meerderheid heeft besloten om werkgroepen op te richten met betrekking tot een mogelijke "Tax Shift" in de gemeente Overijse. Om de burgers zo veel mogelijk te betrekken, zullen deze groepen bestaan uit door loting getrokken burgers, gemeenteraadsleden en deskundigen. 40 burgers zullen willekeurig worden geselecteerd om deel te nemen aan de verschillende werkgroepen.… Continue reading Werkgroepen Tax Shift

2019, Gemeenteraad

Gemeenteraad 18/12/2019

Deze dinsdag heeft de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 voor de gemeente Overijse goedgekeurd. Onze fractie vindt dat er in dit meerjarenplan een aantal sterke kanten terug te vinden zijn zoals onder anderen de investeringen in additionele fietsvoorzieningen, energiebesparende maatregelen en geluidsschermen langs de E411. Er zijn jammer genoeg een aantal pijnpunten die aangekaart moeten worden.… Continue reading Gemeenteraad 18/12/2019

2019, Gemeenteraad

Gemeenteraad 19/11/2019

De voorlaatste gemeenteraad van 2019 vond plaats op 19 november om 20.00 uur. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken. Validatie van het gebruik van een nieuwe aankoopcentrale (Cipal) voor de aankoop van licenties en IT-infrastructuur. Toekenning van een subsidie van +/- 37.000€ aan "3W Plus werk"… Continue reading Gemeenteraad 19/11/2019

2019, Gemeenteraad

Gemeenteraad 03/09/2019

De gemeenteraad van de maand september vond plaats op 03 september om 20 uur. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken. Vaststelling van het resultaat op kasbasis van de gemeente en van haar autofinancieringsmarge voor het jaar 2019. Het resultaat op kasbasis is iets lager dan de… Continue reading Gemeenteraad 03/09/2019

2019, Gemeenteraad

Gemeenteraad 02/07/2019

De laatste gemeenteraad voor de zomervakantie vond plaats op 2 juli om 20.00 uur. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken. Uitleg over de werking van de hulpsverleningszone "Oost van Vlaams Brabant" door zonecommandant Dirk Decoster en postoverste Emmanuel Goossens. Goedkeuring van de overheidsopdracht voor de aankoop… Continue reading Gemeenteraad 02/07/2019