Salle du conseil communal
2023, Gemeenteraad

Gemeenteraad 05/09/2023

De gemeenteraad van 5 september 2023 was behoorlijk hectisch na een besluit van de gemeente over subsidies voor zonnepanelen. Dit zijn de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken:

  • Een overeenkomst tussen Overijse en Hoeilaart voor toekomstige herontwikkelingswerken aan de Joseph Kumpsstraat en de Victor Marchandstraat. Deze straten liggen feitelijk voor een (klein) deel op het grondgebied van Overijse. Er zijn op dit moment geen plannen gedeeld over wat de situatie er feitelijk zal uitzien.
  • Validatie van een nieuwe versie van het “Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1”, dat tot doel heeft de lokale energieproductie te verhogen, de energie-efficiëntie van gebouwen te vergroten en de transformatie van auto’s naar elektrisch te bevorderen, en dit alles terwijl het klimaat zoveel mogelijk wordt beschermd door het planten van bomen en de ontharding van de openbare ruimte.
  • Het afschaffen van subsidies voor zonnepanelen in Overijse. Tot nu toe verstrekte de gemeente subsidies tot € 500 voor de plaatsing van zonnepanelen op een woongebouw. Deze subsidie ​​wordt volledig afgeschaft. De redenering van de gemeente is dat de prijs van de panelen zo laag is dat mensen deze panelen zelf kunnen plaatsen zonder hulp van de gemeente. Er moet echter worden opgemerkt dat dit besluit in directe tegenspraak is met de goedkeuring van het vorige punt, waarin de gemeente zich ertoe verbindt geen maatregelen te nemen die de inzet van lokale elektriciteitsproductiecapaciteiten mogelijk zouden kunnen schaden.
  • Een herziening van de subsidieregeling. Het doel is om het systeem te vereenvoudigen en objectiever te maken. Het doel is gedeeltelijk bereikt, maar er zijn nog steeds veel kleine regels en microsubsidies die eigenlijk beter zouden verdwijnen.
Partagez cet article :