Salle du conseil communal
2019, Gemeenteraad

Gemeenteraad 22/10/2019

De gemeenteraad van de maand oktober vond plaats op 22 oktober om 20.00 uur. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken.

 • Goedkeuring van de overheidsopdracht voor de plaatsing van geluidsschermen langs de E411 tussen afrit 2 en de brug van de Brabandtlaan voor een totaal bedrag van € 2.919.567,36. Het aandeel van de gemeente bedraagt slechts € 122.556,00.
  • Naar aanleiding van een aantal vragen van Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart en Emmanuel Morel werden een aantal aanvullende details gespecificeerd:
   • De schermen worden aan beide zijden van de E411 geplaatst en worden in 2 fasen geïnstalleerd, te beginnen met de “Afrit 2”-zijde.
   • De hoogte van de schermen zal hoger zijn dan de reeds aanwezige schermen (hoogte tussen 3 en 6 meter afhankelijk van de locatie).
   • Bestaande schermen worden volledig vervangen.
   • Het is niet mogelijk om schermen voor de afrit 2 (richting Brussel) te plaatsen omdat we daar op het grondgebied van de gemeente Oudergem zitten.
 • Herziening van een deel van de beheersstructuur van het OCMW en de gemeente. De impact bedraagt € 12.000 per jaar voor de gemeente.

 

 • Extra vragen :
  • Alan Pauwels (CD&V):
   • Veiligheid voor voetgangers Stationsplein. – Wat is de positie van de gemeente en wat wordt er in dit opzicht verbeterd?
    • Op middellange termijn heeft de gemeente besloten om een fietspad aan te leggen dat de veiligheid van de fiets moet verbeteren.
   • Wat is de status van de renovatie van het Begijntjesbad zwembad?
    • De werkzaamheden beginnen op 18 november en zouden eind 2020/begin 2021 voltooid moeten zijn.
  • Danny De Kock (CD&V):
   • Heraanleg van de Hoeilaartsesteenweg – wat is de gemeente van plan eraan te doen?
    • Er zijn momenteel openstaande vragen met Tucrail en Infrabel. Er is echter al overeengekomen dat de werkzaamheden in 2020 kunnen beginnen. De kosten zouden worden gedeeld met de gemeente Terhulpen.
Partagez cet article :