Salle du conseil communal
2020, Gemeenteraad

Gemeenteraad 26/05/2020

Dit is de tweede gemeentegemeenteraad die doorgaat met een videoconferentie na de COVID-19 lockdown. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken.

 • COVID-19 :
  • Herinnering van de federale regels met betrekking tot de lockdown.
  • Mededeling van de heropening van de diensten (op 11 mei 2020) en de specifieke procedures en uurroosters die voorlopig van toepassing zijn.
  • Vrijwilligers zullen de maskers begin juni afleveren. Er zijn ongeveer 25.000 maskers te verdelen.
 • Goedkeuring van de wijze van gunning van de opdracht voor de renovatie van de speeltuin en het Meiveld. Deze zijn begroot op ongeveer €770.000.
 • Validatie van de aankoop van het huis Stationstraat 1 voor 120.000€ in het kader van het Bindend Sociaal Objectief.
 • Validatie van de jaarrekeningen van de verschillende kerkfabrieken in de gemeente.
 • Mededeling van een officieel antwoord van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant naar aanleiding van een klacht van een bewoner van de Prins Karellaan over werkzaamheden aan de voetpaden in deze straat (en de omliggende straten).
  • Volgens de analyse van de gouverneur en zijn diensten heeft de gemeente geen enkele fout begaan.

Extra vragen :

 • Door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart: Mobiliteit in de Witherendreef. Tijdens de gemeenteraad van januari heb ik een verzoek ingediend voor een voetpad op een deel van de Witherendreef waar er nog geen is. Wat is de status van dit verzoek?
  • Dit verzoek is gevalideerd, maar moet nog worden gepland. Met de huidige COVID-19 crisis is het nog niet mogelijk om een exacte datum te geven voor de installatie van deze voetpad.
 • Door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart: Plaatsen in scholen in Overijse. De inschrijvingsperiodes voor de basisscholen zijn nu afgelopen. Hoeveel kinderen zitten zonder plaats in de gemeente? Zou het mogelijk zijn om in het registratieproces meer informatie over de selectiecriteria toe te voegen, zodat ouders hun keuze zouden kunnen maken met de nodige achtergrond?
  • Er waren 222 aanvragen. 164 kinderen kregen hun eerste keuze. 58 kinderen kregen geen plaats, waarvan 22 uit Overijse.
  • Alle scholen in Overijse zijn vol. Sommige scholen hebben misschien plaatsen die zich zullen openen.
  • Wat de informatie betreft, is er een brochure waarin de criteria zijn gespecificeerd. Het was gratis beschikbaar online en op de gemeentelijke diensten.
 • Door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart: Op donderdag 21/05 was er een probleem met de watervoorziening die bijna de hele gemeente Overijse trof. Wat is de oorzaak van dit probleem? Wat doet “De Watergroep” om dit te voorkomen?
Partagez cet article :