2020

Watertekort in Overijse

Alle inwoners van Overijse waren verrast toen er op de avond van 21 mei 2020 geen water meer uit de kranen kwam. Het was het begin van een lang weekend die culmineerde in het uitroepen van een gemeentelijk noodplan en de distributie van water door de brandweer aan de bewoners.

Tijdens de gemeenteraad van 26 mei 2020 werden verschillende verduidelijkingen gegeven over wat er dit weekend werkelijk is gebeurd. Deze worden hieronder beschreven.

De feiten

Op donderdagavond (21 mei 2020) kreeg de gemeente de informatie dat delen van de gemeente een tekort aan water hadden. De informatie kwam van de bewoners op sociale netwerken en van de brandweer. Die avond konden noch de gemeente, noch de brandweer contact opnemen met “De Watergroep” om te weten te komen wat er aan de hand was.

Op vrijdag kon de gemeente eindelijk contact opnemen met “De Watergroep” voor meer informatie. Op dat moment besloot de burgemeester het gemeentelijk noodplan te activeren en al het onnodig waterverbruik te verbieden. Dit plan brengt de brandweer, de politie, de civiele bescherming, het Rode Kruis, enz. samen en heeft tot doel alle beschikbare middelen te coördineren om het probleem aan te pakken. Ook werd toen besloten om water te verdelen onder de inwoners van de gemeente die het zouden vragen. De gouverneur aan zijn kant heeft een waterverbod uitgevaardigd in Overijse en de omliggende gemeenten om het verbruik te beperken.

Om te proberen de watertorens bij te vullen heeft “De Watergroep” oude putten en enkele reserveputten gereactiveerd. Wat, zeker in het begin, niet genoeg was.

Op zaterdag verbeterde de situatie, ook al bleven er enkele specifieke problemen bestaan. De waterdistributie door de brandweer ging de hele dag door.

Op zondag was alles weer normaal en werd het gemeentelijk noodplan afgeblazen.

Hoe is het zover gekomen?

De Watergroep werkt al bijna 11 maanden aan de drinkwaterinstallatie van Huldenberg. Door deze werken (die volgens de gemeente Overijse veel vertraging hebben opgelopen) heeft de regio Overijse niet meer voldoende capaciteit om langdurige pieken in het verbruik op te vangen.

“De Watergroep” zou een waterlink opzetten om water uit “Zemst” te halen, maar dit was nog niet operationeel toen het watertekort zich eind mei voordeed. Blijkbaar is deze link op de maandag na het tekort operationeel gemaakt. Toeval of wanbeleid van “De Watergroep”? Men moet zich toch de vraag stellen.

Dit gebrek aan watertoevoer, gecombineerd met hoge temperaturen, droogte en de lockdown, heeft ertoe geleid dat het verbruik gedurende enkele dagen de watervoorzieningscapaciteit van de watertorens in de gemeente Overijse heeft overschreden. Op donderdag 21/05 avond viel de watertoren van Jezus-Eik droog en een groot deel van de gemeente (en de naburige gemeenten Tervuren en Hoeilaart) mee.

Opmerkelijk had “De Watergroep” contact heeft opgenomen met bepaalde gemeenten rond Overijse over deze bevoorradingsproblemen en de noodzaak om het verbruik te verminderen. Ze hadden niet voorzien dat Overijse een probleem had kunnen zijn en er werd dus niets naar de gemeente verstuurd. Het is ook verrassend dat “De Watergroep” niet kon anticiperen op dit verbruiksprobleem in Overijse (meer mensen thuis, minder mensen op vakantie, minder mensen op kantoor of school, kinderen die men overdag bezig moet houden enz.)

Uit de verschillende elementen blijkt dat “De Watergroep” dit risico niet heeft geanticipeerd en enkel reactief heeft gewerkt toen het al te laat was. We mogen meer verwachten van een intercommunale die zo’n belangerijke dienst levert.

Partagez cet article :