Salle du conseil communal
2023, Gemeenteraad

Gemeenteraad 24/01/2023

De eerste gemeenteraad van 2023 was een heel kleine gemeenteraad. Het belangrijkste agendapunt was een wijziging in de prioriteitstelling voor de inschrijving van leerlingen in scholen van de gemeente. Tot nu toe was de gemeente waar de leerling woont geen selectiecriterium. Vanaf dit jaar wordt er wel rekening mee gehouden bij de keuze van de inschrijving.

Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart stelde ook twee aanvullende vragen:

  • De eerste vraag ging over het inzamelen van kerstbomen en de vereiste om zich te registreren voor het inzamelen ervan. Het heeft weinig zin om 50% van de gemeente te vragen zich in te schrijven voor een inzameling als de vrachtwagens toch al door elke straat in de gemeente moeten rijden. Het goede nieuws is dat registratie vanaf volgend jaar niet meer verplicht is.
  • De tweede vraag ging over de schade die wilde zwijnen aanrichten in de tuinen van Overijse en hun wildgroei in bepaalde gebieden. Helaas heeft de gemeente weinig controle over het beheer van wilde zwijnen, aangezien dit een zaak van de regio is. Ze raadt echter wel aan om schadeproblemen systematisch te melden aan Natuur en Bos via de volgende link: https://natuurenbos.vlaanderen.be/schade-en-overlast. Dit zal helpen om prioriteiten te stellen voor de jacht in de regio. In voorgaande jaren werden ongeveer 60 wilde zwijnen afgeschoten zonder dat de schade aan tuinen afnam.
Partagez cet article :