2022

Overijse verhoogt gemeentelijke belastingen

De meerderheid aan de macht in Overijse (OV2002/NVA – OpenVLD/Groen) heeft beslist om de aanvullende belasting op de personenbelastingen de opcentiemen op de onroerende voorheffing vanaf 2023 fors te verhogen.

De geplande verhogingen zijn aanzienlijk. De personenbelasting wordt verhoogd van 7% naar 7,3%, d.w.z. een verhoging van 4,2% bovenop de inflatie. De gemeentelijke opcentiemen worden verhoogd van 535 tot 610, d.w.z. een stijging van 14% bovenop de inflatie.

Al met al kunnen de inwoners van Overijse, rekening houdend met de belastingverhogingen en indexeringen, rekenen op een verhoging van ongeveer 25% onroerende voorheffing en 15% gemeentebelasting.

Overijse Plus verzet zich uiteraard volledig tegen deze aanzienlijke maar vooral budgettair ongerechtvaardigde verhoging en dit ondanks het feit dat er de afgelopen jaren fors is uitgegeven.

Uit een analyse van het beschikbare begrotingsresultaat en de beschikbare zelffinancieringsmarge blijkt immers dat de door Vlaanderen vastgestelde regels worden nageleefd, zelfs indien de extra inkomsten uit de nieuwe belastingen buiten beschouwing worden gelaten.

 

Prijsstijgingen zijn al een feit voor alle inwoners van Overijse. Is het echt nodig om er nog een laag toe te voegen?

Partagez cet article :