2019, Brussel, Jezus-Eik

Project OakTree, Welriekendedreef, honderden klachten

“Oaktree” is de naam van een groot vastgoedproject van ARH Invest op de Welriekendedreef. Deze vrij rustige straat, gelegen tussen Oudergem en Overijse, staat op het punt om acht ééngezinsvilla’s en twee gebouwen van drie tot vijf verdiepingen te zien komen.

In dit complex zouden +/-80 wooneenheden, een appartementenhotel met 42 eenheden, 735 m² kantoren, een fitnesscentrum en 190 privéparkeerplaatsen verdeeld over twee kelderniveaus worden ondergebracht. Te veel voor de bewoners van de straat, die niet aarzelden om hun ongenoegen te uiten tijdens het openbaar onderzoek. “We hebben veel klachten ontvangen. We zijn echt overweldigd… Er moeten er honderden zijn,” zegt de dienst Stedenbouw van de gemeente Oudergem.

Naast verschillende papieren petities die honderden handtekeningen verzamelden, verzamelde een online petitie 1400 mensen rond dezelfde boodschap: Neen tegen het Oaktree project: “Onze grootste kritiek is dat het geen rekening houdt met de omgeving waar het deel van uitmaakt,” zegt Michèle Verhaert, die de petitie heeft geïnitieerd. Verschillende punten zijn problematisch voor de bewoners, te beginnen met de grootte van de gebouwen. “Er zijn plannen om een toren van vijf verdiepingen te bouwen, die veel te groot is. Het zou ver boven het bos en de buurt uitkomen, die alleen uit kleine huizen bestaat, en zou kilometers ver zichtbaar zijn”. zegt Michèle Verhaert.

Het hotel baart ook zorgen. “Er is er nog één aan de andere kant van de E411 en die is niet altijd vol, waarom een nieuwe bouwen?” vroeg ze zich af. Ook de mobiliteit in de buurt zou kunnen worden aangetast, aldus de bewoners. “Omdat er niet veel openbaar vervoer in de buurt is, zullen de mensen met de auto moeten komen, maar er zijn niet genoeg parkeerplaatsen. Wat gaan ze doen? Parkeren op de weg en het verkeer hinderen? De instroom van auto’s zal ook zware files veroorzaken, vooral om de E411 te bereiken”.

Tot slot betreuren de bewoners de impact van een dergelijk project op de fauna en flora, maar bovenal zijn ze verrast door het gebrek aan aansluiting op de riolering. “Ze zullen twee waterzuiveringsinstallaties bouwen die het gezuiverde water in de grond lozen, maar deze wordt niet in de grond geabsorbeerd! Het zal moerassen creëren en mensen zullen hun voeten in het water hebben! En welke garantie hebben we dan dat het water schoon zal zijn, dat het bijvoorbeeld geen zware metalen zal bevatten?  zegt Michèle Verhaert, die ook geoloog is. “In feite denken wij dat dit niet de juiste plaats is om zo’n project te bouwen”, vat ze samen.

Het architectenbureau, dat verantwoordelijk is voor het project, verdedigt zich op zijn beurt. “Het is vooral een regionaal probleem”, zegt Tanguy Maisin, de architect. “Ik woonde de overlegvergadering van eind oktober bij en de aanvallen kwamen voornamelijk uit Vlaanderen”, merkt hij op. Voor hem is alles in overeenstemming met de regelgeving gedaan. “We hebben het project meer dan een jaar lang bestudeerd met de lokale en regionale overheden,” zegt de architect, die een systematische houding van afwijzing in dit soort zaken betreurt.

Op de hoogte van het hoogste gebouw kan de architect zichzelf niet in toom houden: “Een hoogte van acht verdiepingen komt overeen met een gemiddelde grootte van een gebouw, het is niet te vergelijken met een toren! Wat de mobiliteitsproblemen betreft, stelt hij een mobiliteitsstudie voor. “In piekperiodes zouden er tussen de 30 en 32 auto’s per uur bijkomen, wat heel weinig is,” zegt hij. Hij geeft echter toe dat er files kunnen ontstaan als het gaat om het nemen van de weg naar de E411. “Maar met of zonder mijn project verandert er niets aan. Het probleem is bij het Léonardkruispunt. Wat ten slotte de riolering betreft, is de architect heel duidelijk: “We wilden voorkomen dat we in een gemeenschapsprobleem zouden vastlopen door een verbinding met Vlaanderen te vragen. Daarom hebben we gekozen voor waterzuiveringsinstallaties. Deze werden onderworpen aan het advies van Brussel Milieu en we hebben infiltratietesten uitgevoerd.

Tanguy Maisin verdedigt zijn project met hand en tand, maar hij is niet tegen het aanbrengen van enkele wijzigingen. “Voor het parkeren konden we een niveau -3 bereiken, genoeg om tussen de 90 en 95 meer plaatsen te krijgen. Voor de “toren” denken we aan een stenen bekleding die veel lichter is dan de aanvankelijk geplande zwarte,” legt hij uit. De architect zegt ook dat hij openstaat voor elke discussie. Het is nu aan de gemeente om te beslissen of ze al dan niet een gunstig advies uitbrengt.

Het Adviescomité van Oudergem heeft een positieve aanbeveling gedaan (onder voorbehoud van een aantal bijkomende voorwaarden) met betrekking tot de uitvoering van het project Oaktree. Het is nu aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Brussels Milieu om al dan niet stedenbouwkundige en milieuvergunningen te verlenen.

Ofwel krijgen de projectontwikkelaars geen vergunning en moet een nieuw en derde project worden herontworpen.

Of er wordt een derde project ingediend met belangrijke wijzigingen aan de huidige plannen, er is dan een nieuw openbaar onderzoek nodig.

Gezien de ontoereikende adviezen en de onduidelijke en vage voorwaarden die door het Overlegcomité worden opgelegd, is het onmogelijk te voorspellen welke beslissing zal worden genomen (toelating of weigering). In de komende maanden moeten we dus zeer alert blijven op de reclameborden op de site van Oaktree (Welriekendedreef). Als er een goedkeuring is, is dit de enige plaats waar het gemeld zal worden. Er is geen communicatie over de beslissing.

Indien het huidige project wordt goedgekeurd, blijft de enige optie een verzoek tot annulering en schorsing bij de Raad van State.

Bronnen :
Gemeenteraden van Overijse
DHNet

 

 

Partagez cet article :