Salle du conseil communal
2022, Gemeenteraad

Gemeenteraad 29/11/2022

Tijdens de gemeenteraad van 29 november 2022 werd er gestemd over twee belangrijke punten.

Ten eerste, de nieuwe regels inzake subsidies voor plaatselijke verenigingen. Het nieuwe reglement maakt het mogelijk de besluiten te objectiveren en de rechtstreeks door het college vastgestelde subsidies te verminderen. Helaas zijn deze laatste niet volledig verboden, waardoor de deur nog steeds openstaat voor misbruik.

Ten tweede de goedkeuring van nieuwe klimaatdoelstellingen “Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0” voor de gemeente. De nieuwe doelstellingen verplichten de gemeente om haar uitstoot in 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 2015. Daarnaast zijn een aantal secundaire doelstellingen vastgesteld:

  • 1,5 openbare oplaadpunten voor auto’s per 100 inwoners.
  • Omschakeling van 100% van de straatverlichting op LED.
  • Afzien van elke actie die de elektrificatie en/of de transmissie van elektriciteit beperkt.
  • De afschaffing van alle belastingen/heffingen op installaties voor de productie van groene elektriciteit.
  • Een boom per inwoner planten.
  • Het opzetten van één coproductieproject per 500 inwoners.
  • 1m meer fietspad per inwoner
  • 1m² ontharding per inwoner
  • Enz.

Deze doelstellingen zijn ambitieus voor het gemeentelijke niveau en worden ondersteund door Overijse Plus.

Partagez cet article :