Salle du conseil communal
2020, Gemeenteraad

Gemeenteraad 28/04/2020

Deze gemeenteraad was de eerste waar men gebruik maakte van een videoconferentie. Dit was nodig door de COVID-19 lockdown.. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken.

 • COVID-19 :
  • De gemeentelijke diensten zijn gesloten sinds de aankondiging van de lockdown door de federale regering. Ze zijn nog altijd toegankelijk via e-mail of telefoon. Alle medewerkers van de gemeente zijn in homeworking.
  • Er is geen besmetting in het gemeentelijke woonzorgcentrum. Een totale lockdown wordt altijd opgelegd. We hebben geen exacte cijfers voor de andere rusthuizen in de gemeente.
  • Er zal een impact zijn op de lopende werken (bvb. het zwembad). Het is op dit moment moeilijk te zeggen wat de precieze gevolgen zullen zijn.
  • Bepaalde vergoedingen die door de gemeente worden geheven, zijn geannuleerd voor de duur van de lockdown (bijv. voor handelaren die op de donderdagmarkt aanwezig zijn).
  • De volgende besluiten zijn genomen:
   • De gemeente bestelde 25.000 lakenmaskers om te verdelen onder de inwoners van de gemeente boven de 12 jaar. Op dit moment is er geen leveringsdatum bekend.
   • De “Druivenfeesten” van dit jaar zijn geannuleerd.
   • De gemeentelijke diensten heropenen op 11 mei.
 • Het bedrijf BAM is geselecteerd voor de werkzaamheden aan de nieuwe geluidsschermen langs de E411. Ter herinnering, deze werkzaamheden zullen ongeveer €2,7 miljoen kosten, waarvan de gemeente ongeveer €100.000 zal betalen.
 • Enkele nieuwe regels voor de werknemers van de gemeente zijn gevalideerd om meer flexibiliteit mogelijk te maken (variabele uren, mogelijkheid tot telewerken, enz.).

 

Extra vragen :

 • Door Emmanuel Morel: Koop en verkoop van woningen in het “Woonproject Maleizen”: Een deel van de huidige bewoners verlaat de woning en moet deze doorverkopen aan de gemeente. De gemeente heeft deze appartementen vervolgens te koop aangeboden voor een prijs die 40% hoger ligt dan de opkoopprijs. Winst maken op de rug van deze mensen is noch moreel, noch sociaal. De meerwaarde moet worden terugbetaald aan de voormalige eigenaars.
  • De gemeente beschouwt dit niet als een toegevoegde waarde. De formule die de afkoopwaarde in contanten definieert, wordt duidelijk vermeld aan de eigenaars op het ogenblik van de aankoop.
 • Voetpaden Prins Karellaan (en omliggende straten): Er is veel discussie en sommige klachten vanuit de buurt over de werkzaamheden die in deze straten worden uitgevoerd. In het bijzonder na de vernieling van een deel van de opritten van de buurtbewoners.
  • De gemeente is het niet eens met een aantal van de beschuldigingen van de omwonenden.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd op de openbare weg en niet op privéterrein. Werknemers kunnen zich op privégrond vestigen, maar dit gebeurt in overleg met de landeigenaar.
  • Er was persoonlijke communicatie met elk huis. Elke vraag van de bewoners werd door de gemeente beantwoord. Helaas was het niet mogelijk om een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst te organiseren vanwege COVID-19.
 • Door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart: Kan de gemeente al een eerste gekwantificeerde impact van de VIDOC-19-crisis op de financiën van de gemeente geven?
  • Het is duidelijk dat er een impact zal zijn, maar op dit moment is er geen schatting beschikbaar.
 • Door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart: Proximus 5G-light netwerk in de gemeente Overijse. Wist de gemeente ervan? Wat weten we over de gebruikte technologie?
  • De gemeente wist van niets, maar het is een bevoegdheid van de regio.
  • Momenteel hergebruikt Proximus’ 5G licht de bestaande frequentiebanden (voornamelijk 3G). Er is dus geen verandering in de straling op dat niveau.
 • Door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart: Is de gemeente van plan om maskers te verdelen? Zo ja, wanneer?
  • Dit is hierboven besproken.
Partagez cet article :