Salle du conseil communal
2020, Gemeenteraad

Gemeenteraad 28/01/2020

De eerste gemeenteraad van het jaar 2020 vond plaats op 28 januari om 20.00 uur. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken.

 • De benoeming van de nieuwe schepen “Peter Lombaert” (OPENVLDGROEN) ter vervanging van Peter Van den
  Berge (OV2002-NVA) zoals gedefinieerd in de meerderheidsovereenkomst.
 • Goedkeuring van het nieuwe participatietraject voor de definitie van de door de meerderheid nagestreefde tax shift.
 • Goedkeuring van de overheidsopdracht voor de aanleg van riolen in de Jean Tombeurstraat & Alf. Moerenhoutstraat.
 • Goedkeuring van een nieuw evaluatiesysteem voor de ambtenaren van de gemeente om de terugkoppeling naar het management te vergemakkelijken, om de mogelijkheid te bieden om vervolgprocessen op te zetten voor de ambtenaren in geval van een slechte evaluatie, enz.
 • Goedkeuring van een nieuw inschrijvingssysteem voor basisscholen in Overijse. Het doel van dit systeem is om te voorkomen dat er voor de scholen wordt gekampeerd en om leerlingen aan te moedigen om naar een school te gaan die dicht bij hun huis ligt.
  • De door de gemeente vastgestelde selectiecriteria zijn de volgende:
   • Prioriteitsvolgorde van de school bepaald door de ouders
   • Afstand van huis (in vogelvlucht)
   • Toeval
  • Devolgende scholen zijn geimpacteerd: Sint-Jozefsschool Eizer, vrije basisschool De Lanteuin Tombeek, vrije basisschool Maleizen, vrije basisschool OLV Jezus-Eik, basisschool ’t Kasteeltje, gemeentelijke basisschool Overijse centrum, gemeentelijke basisschool Jezus-Eik, gemeentelijke kleuterschool Lotharingenkruis.
 • Extra vragen
  • Door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart :
   • Voetpad Witherendreef tussen Reebokweg en Leeuwerikendreef – Is de gemeente van plan de voetpad van de Witherendreef tussen Reebokweg en Leeuwerikendreef af te werken?
    • De situatie wordt geanalyseerd door de ploegen van de gemeente. We moeten kijken wat er mogelijk is, gezien de beperkte vrije ruimte tussen de weg en de eigendommen langs de weg, maar dit stuk is een van de prioriteiten van de gemeente als het gaat om de ontwikkeling van de voetpaden.
    • De gemeente voegt hieraan toe dat een volledige herziening van de mobiliteit in de Witherendreef gepland is omdat de huidige regels (fietsstraat; zone 30; …) niet gerespecteerd worden.
   • Quick Wins Horecaplein – Wat heeft de gemeente gepland om de mobiliteit op het Horecaplein in Jezus-Eik te verbeteren? :
    • Er is nog niets definitief besloten, want het is de regio die aanpassingen kan maken op deze weg voor de kerk.
    • Maar er worden de volgende punten besproken:
     • Toevoegen van 2 nieuwe zebrapaden
     • Toevoeging van straatmeubilair (banken, bloembakken)
     • Toevoeging van groen
     • Wijziging van het parkeerplan (met behoud van het totale aantal plaatsen, maar met een beetje uitbreiding in de richting van de E411) om een “knik” in de weg te creëren en het “snelwegoprit” effect dat nu bestaat te verminderen.
   • Bestrijding van sluipverkeer en overmatige snelheid in de Welriekendedreef – Wat is de gemeente van plan te doen naar aanleiding van de petitie van de omwonenden? Is er enige coördinatie geweest met naburige gemeenten?
    • Er is afstemming geweest met de gemeente Watermaal-Bosvoorde. Op verzoek van de gemeente W-B wordt een tijdelijke proefsituatie opgezet. De teams van de gemeente Overijse moeten nu bepalen wat er in de praktijk wordt uitgevoerd.
    • Het is ook de bedoeling dat de “Sparrenlaan” tijdens de spitsuren eenrichtingsverkeer gaat worden om het sluipverkeer tegen te gaan.
    • Op termijn wil de gemeente de Welriekendedreef omvormen tot de Fietsstraat.
Partagez cet article :