Salle du conseil communal
2023, Gemeenteraad

Gemeenteraad 21/03/2023

De gemeenteraad van 21 maart 2023 was relatief kort. Er werd slechts een beperkt aantal punten besproken:

  • Verhoging van de bouwbelasting. Het is altijd verrassend om de politieke incoherentie op deze manier te zien. Aan de ene kant wil de regering zoveel mogelijk woningen renoveren om energiebesparing te bevorderen, en aan de andere kant belast ze juist de werkzaamheden die energie besparen. Probeer het maar niet te begrijpen.
  • Validatie van de inschrijvingsprocedure voor leerlingen in Overijse scholen.

Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart stelt een aanvullende vraag over het geplande flatgebouw aan de Witherendreef. De gemeente heeft zich niet aangesloten bij de klacht van de bewoners, ondanks hun verzoek. Het antwoord luidde dat de gemeente nooit deelneemt aan dit soort particuliere initiatieven, maar de gemeente gaf geen informatie over het al dan niet steunen van het project in kwestie.

Partagez cet article :