Salle du conseil communal
2019, Gemeenteraad

Gemeenteraad 03/09/2019

De gemeenteraad van de maand september vond plaats op 03 september om 20 uur. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken.

 • Vaststelling van het resultaat op kasbasis van de gemeente en van haar autofinancieringsmarge voor het jaar 2019. Het resultaat op kasbasis is iets lager dan de begroting die aan het begin van het jaar is goedgekeurd. Dit is het gevolg van hogere kosten van 70 653 € en hogere opbrengsten van 66 379 €.
  • Resultaat op kasbasis: € 894.099
  • Autofinancieringsmarge: € 417.405
 • Kennismaking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het OCMW voor 2019.
  • Resultaat op kasbasis: 395 469 €
  • Autofinancieringsmarge : 54 299 €
 • Goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met het Vlaamse Gewest voor de afbraak van oude geluidsschermen en de plaatsing van nieuwe geluidsschermen langs de E411.
 • Goedkeuring van het subsidiedossier voor de lokale vereniging ‘Wonen in Druivenstreek’ die de intergemeentelijke vereniging ‘Woonwijzer in Druivenstreek’ vervangt.
  • Kosten voor de gemeente: 40 445 €.
 • Kennismaking van wijzigingen in de tariefregeling voor de afgifte van administratieve documenten door de gemeente.
  • Verwijdering van een specifiek tarief voor transgenders in geval van een wijziging van de voornaam.
 • Kennismaking van de reorganisatie van de dienst “Vrije Tijd” van de gemeente.
  • Impact voor de gemeente van 41 164 €.

 

 • Extra vragen :
  • Emmanuel Morel:
   • Geluid van metalen roosters Bufferbekken Marnixlaan: Wat kan de gemeente doen om het geluid van de metalen roosters die op de Marnixlaan zijn geplaatst te verminderen?
    • Er wordt een analyse uitgevoerd om geluiddempers toe te voegen om de impact op de omliggende woningen te verminderen.
   • Terras Bufferbekken Marnixlaan: In het oorspronkelijk project was er straatmeubilair gepland, dit is nog steeds niet aanwezig. Wat is de stand van zaken?
    • Het meubilair is besteld, maar moet nog geleverd en vervolgens geïnstalleerd worden.
   • Welriekendedreef: Historisch gezien was er een dolomieten voetpad. Maar dit is niet onderhouden en is in de loop van de tijd verdwenen. Wat kan de gemeente doen om het terug te plaatsen?
    • De berm van de weg zal worden schoongemaakt en verhard door de gemeentelijke teams. Helaas kunnen we geen stoep installeren zonder grote werkzaamheden.
    • De kruising tussen de Sint-Hubertusdreef en de Welriekendedreef zal begin 2020 worden herzien.
  • Marcia De Wachter (CD&V) :
   • Staat van de wegen Maleizen. Wat heeft de gemeente voor de komende jaren gepland?
    • Er is zeker een meerjarenbegroting gepland om bepaalde wegen in Maleizen in de komende jaren te herasfalteren.
  • Danny De Kock (CD&V) :
   • Leegstand Stationstraat: Wat doet de gemeente om het belang van de winkelstraat in Overijse te herstellen?
    • Er wordt momenteel een actieplan opgesteld dat in de loop van 2020 moet worden gepresenteerd.
Partagez cet article :