2018, Gemeenteraad

Gemeenteraad van 18/12/2018

Beste inwoners van Overijse,

Hier zijn de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 18 december 2018 geschreven door Yves de Marnix de Marnix de Sainte Aldegonde en vertaald door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, gemeenteraadsleden op de lijst Overijse Plus.

Allereerst wens ik u namens het gehele OverijsePlus team een uitstekend 2019 toe.

1.         Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 27 november 2018

Stemming meerderheid tegen oppositie

2.         Afschaffing van de milieutoeslagregeling van de gemeenteraad van 23 februari 2016 en goedkeuring van een nieuw milieutoeslagregeling

Stemming met de meerderheid

3.         Overheidsopdrachten: vaststelling van de gunningsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), goedkeuring van het bijzonder bestek, het inschrijvingsformulier en de indicatieve raming (3 350 031,83 EUR incl. BTW en 4 053 538,51 EUR incl. BTW) voor de renovatie van het zwembad Begijntjesbad – Bouw, afwerking en technieken.

Onthouding van stemming

4.         Machtiging om de Vlaamse Gemeenschap als aannemingscentrum te gebruiken voor de aankoop van de raamovereenkomst(en) “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen”.

5.         Goedkeuring van de akte “Aankoop van onroerend goed door een openbaar bestuur om redenen van openbaar nut”: vrije afstand van de aanleglijn door mevrouw Yolande Kesters, mevrouw Huguette Kesters, mevrouw Hilde Kesters, mevrouw Hilde Kesters en mevrouw Anita Kesters onder een milieuvergunning – Zavelbergstraat 1.

6.         Goedkeuring van de akte “Verwerving van onroerende goederen door een openbare dienst voor doeleinden van openbaar nut”: vrije overdracht van wegen langs de Terlindenlaan 38 door de heer Willy Van der Bruggen, mevrouw Godelieve Van der Bruggen, mevrouw Reinhilde Van der Ponts en mevrouw Lena Van der Bruggen.

7.         Goedkeuringsoptie voor de aankoop van het appartement Woonproject Maleizen, Blauwendries 6 bussen 1.1

8.         Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor het publiek-private project Solheide

9.         Onderzoek van het auditverslag over de thematische audit van de aankoop en het beheer van leverings- en dienstencontracten door Flanders Audit

10.       Vaststelling van een fiscale regeling voor de afgifte van administratieve documenten

11.       Goedkeuring van het intern beheersreglement betreffende de voorwaarden voor het gebruik van provisies voor kleine huishoudelijke uitgaven van het Uitvoerend Comité.

12.       Erkenning van de begroting 2019 van de kerkfabriek van Sint-Martinus Overijse-centrum

13.       Aanvaarding van de begroting 2019 voor de werf van de Onze-Lieve-Vrouw Jezus-Eikkerk

14.       Erkenning van de begroting 2019 van de H. Maria-Magdalena Eizer kerkelijke fabriek

15.       Erkenning van de begroting 2019 van de kerkfabriek Sint-Michaël Terlanen

16.       Erkenning van de begroting 2019 van de kerkfabriek Sint-Bernardus Tombeek

17.       Erkenning van de begroting 2019 van de kerkfabriek Sint-Joost Maleizen

18.       Vaststelling van de begroting 2019

Items in niet-openbare zitting.

1.         Benoeming van een plaatsvervangend financieel directeur

2.         Vaststelling van de anciënniteit van de plaatsvervangend financieel directeur

3.         Herziening van de eed van de plaatsvervangend financieel directeur

4.         Terbeschikkingstelling van een OCMW-personeelslid van Overijse

Wij staan tot uw beschikking voor al uw vragen over het beheer van de gemeente of om u te helpen met eventuele problemen die u in de gemeente tegenkomt.

Partagez cet article :