2019, Gemeenteraad

Gemeenteraad 08/01/2019

Beste inwoners van Overijse,

Hier zijn de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 8 januari 2019 – 20.00 uur, geschreven door Yves de Marnix de Marnix de Sainte Aldegonde en vertaald door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, gemeenteraadsleden- op de lijst van Overijse Plus.

Allereerst wens ik u namens het gehele Overijse Plus team een uitstekend 2019.

De bijeenkomst is opengesteld voor het publiek, dat in grote getale aanwezig is.

Gemeenteraad

De volgende punten staan op de agenda:

 1. Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen
 2. Herziening en validatie van de verkiezingen van 14 oktober 2018

 3. Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
 4. Bekendmaking van de benoeming en beëdiging van de burgemeester

  Inge Lenseclaes Overijse2002-N-VA
 5. Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
 6. Inzwering meet devolgende zin :
  “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
  De eed werd beurtelings en in alfabetische volgorde afgelegd.

  Jean-Pierre Audag Overijse Plus
  Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart Overijse Plus
  Geoffroy d’Aspremont Lynden Overijse Plus
  Patricia Meerts Overijse Plus
  Emmanuel Morel de Westgaver Overijse Plus
  Yves de Marnix de Sainte Aldegonde Overijse Plus
  Myriam Vanderlinden OPENVLDGROENOVERIJSE
  Sven Willekens OPENVLDGROENOVERIJSE
  Brigitte Braeckelaere OPENVLDGROENOVERIJSE
  Ingrid Degand OPENVLDGROENOVERIJSE
  Dirk Devroey OPENVLDGROENOVERIJSE
  Karin Van Hecke OPENVLDGROENOVERIJSE
  Peter Lombaert OPENVLDGROENOVERIJSE
  Martine Haegeman OPENVLDGROENOVERIJSE
  Carol Guns OPENVLDGROENOVERIJSE
  Jan De Broyer Overijse2002-N-VA
  Lieven Bennekens Overijse2002-N-VA
  Stefan Vanderlinden Overijse2002-N-VA
  Leo Van den Wijngaert Overijse2002-N-VA
  Peter Van den Berge Overijse2002-N-VA
  Leen Gillis Overijse2002-N-VA
  Joris Kelchtermans Overijse2002-N-VA
  Joanna (Joke) Lenseclaes Overijse2002-N-VA
  Jeroen Van San Overijse2002-N-VA
  Daniel (Danny) De Kock CD&V
  Alan Pauwels CD&V
  Marcia De Wachter CD&V
  Dirk Dewaet Leefbaar Overijse
 7. Vaststelling van de fractievorming in de gemeenteraad
 8. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
 9. Myriam Vanderlinden OPENVLDGROENOVERIJSE
 10. Verkiezing van de schepenen en de bepaling van de rangorde van de schepenen
 11. 1ste Schepen Leo Van den Wijngaert tot 31/12/2024
  2de Schepen Sven Willekens tot 31/12/2024
  3de Schepen Jan De Broyer tot 31/12/2024
  4de Schepen Peter Van den Berge tot 31/12/2019
    Peter Lombaert van 01/01/2020 tot 31/12/2024
  5de Schepen Dirk Devroey tot 31/12/2024
 12. Verkiezing van de politieraadsleden
 13. Patricia Meerts Overijse Plus
  Geoffroy d’Aspremont Lynden Overijse Plus
  Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart Overijse Plus
  Brigitte Braeckelaere OPENVLDGROENOVERIJSE
  Ingrid Degand OPENVLDGROENOVERIJSE
  Karin Van Hecke OPENVLDGROENOVERIJSE
  Martine Haegeman OPENVLDGROENOVERIJSE
  Leen Gillis Overijse2002-N-VA
  Joris Kelchtermans Overijse2002-N-VA
  Joanna (Joke) Lenseclaes Overijse2002-N-VA
  Jeroen Van San Overijse2002-N-VA
  Alan Pauwels CD&V

De gemeenteraad werd gevolgd door de OCMW-raad.

Raad van bestuur van de OCMW

De volgende punten staan op de agenda:

 1. Kennisneming van de samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn.
 2. De leden van de gemeenteraad zijn van rechtswege lid van de OCMW-Raad. OverijsePlus heeft daarom 6 leden in dit bestuur.

 3. Kennisneming van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
 4. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege de voorzitter van de raad van het OCMW.

 5. Kennisneming van de samenstelling en de voorzitter van het vast bureau.
 6. De schepenen en de burgemeester zijn van rechtswege de leden van het vast bureau.

 7. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
 8. Peter Lombaert OPENVLDGROENOVERIJSE
 9. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 10. Geoffroy d’Aspremont Lynden Overijse Plus
  Bruno Lemaire (Absent) Overijse Plus
  Bruno Eugène OPENVLDGROENOVERIJSE
  Martine Haegeman OPENVLDGROENOVERIJSE
  Sara Brankaer Overijse2002-N-VA
  Jan Van Brabant  
  Koenraad Dekens  
  Christophe Demuylder  

Tot slot heeft onze nieuwe burgemeester een korte toespraak gehouden waarin zij alle gemeenteraadsleden van onze “Vlaamse, groene en gastvrije gemeente” net als de nieuwe schepenen feliciteerde met hun mandaten en iedereen aanmoedigde om samen te werken om Overijse te laten evolueren in het belang van al haar inwoners.

Einde van de vergadering om 22.15 uur.

Partagez cet article :